Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Archiv aktualit

Rok 2019

Trnávka neznámá

Trnávka neznámá

6. 4. 2019 - 31. 5. 2019

Od 6. dubna probíhá výstava Trnávka neznámá v prostorách galerie Obecní knihovny v Městečku Trnávce. Výstava vzniká díky spolupráci Regionálního muzea v Litomyšli s Obcí Městečko Trnávka a Obecní knihovnou v Městečku Trnávka.

více »

Rok 2016

Archeologie nás baví

Archeologie nás baví

24. 10. 2016 - 25. 10. 2016

Na 24.-25. října 2016 je pro příznivce archeologie připravený seminář s přednáškami.

více »

Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie

15. 10. 2016

Mezinárodní den archeologie se blíží, proto nabízíme malou ochutnávku toho, co je možné 15. 10. 2016 (sobota, od 10:00 - 16:00) vidět a zažít.

více »

ZAV Městečko Trnávka

ZAV Městečko Trnávka

4. 2. 2016

Archeologický výzkum v Městečku Trnávka - tentokrát v předstihu (výjimečné nálezy v prostoru bývalých stájí u fary)

Na podzim minulého roku byl v Městečku Trnávka zbourán objekt stájí v těsném sousedství místní fary. V prostoru zbourané stavby by v letošním roce měl být položen vodovodní řad a následně vzniknout nový chodník. Část archeologického výzkumu, který realizuje archeologické oddělení Regionálního muzea v Litomyšli, proběhla na sklonku roku 2013, druhá na jaře v roce 2014 a poslední v létě 2015.

více »

ZAV Litomyšl, Smetanovo nám. čp. 35

ZAV Litomyšl, Smetanovo nám. čp. 35

4. 2. 2016

Významné archeologické situace na náměstí v Litomyšli budou zkonzervovány a zachovány

Na začátku loňského roku byla zahájena celková rekonstrukce domu čp. 35 na Smetanově náměstí v Litomyšli. Jedná se o nemovitou kulturní památku, která se nachází v historickém jádru města. V rámci rekonstrukce došlo k odstranění omítek a ke snížení úrovně současných podlah v přízemí i v suterénních prostorách přibližně o 0,3 – 0,4 m. Již v těchto hloubkách je možné v historickém jádru Litomyšle počítat s existencí archeologických situací.

více »

ZAV Moravská Třebová, Jiráskova ulice

ZAV Moravská Třebová, Jiráskova ulice

4. 2. 2016

Nově odkryté středověké a novověké archeologické situace v Moravské Třebové

V polovině roku 2015 realizovalo Regionální muzeum v Litomyšli archeologický dozor při rekonstrukci kanalizace na Jiráskově ulici. Dozor se ovšem brzy po zjištění existence archeologických situací změnil v záchranný archeologický výzkum. Ten naštěstí nenarušil další chod zemních prací a rekonstrukce kanalizace proběhla dle časového plánu.

více »

ZAV na katastru obce Chornice

ZAV na katastru obce Chornice

4. 2. 2016

Nejnovější archeologické nálezy na katastru obce Chornice

Regionální muzeum v Litomyšli v letech 2013 – 2015 realizovalo při stavbách, které v obci probíhaly několik archeologických výzkumů. Obec Chornice se tak může za posledních několik let pochlubit opravdu zajímavými a významnými nálezy.

více »

ZAV Litomyšl, Šantovo náměstí

ZAV Litomyšl, Šantovo náměstí

4. 2. 2016

Doklad existence řemesel ve středověkém městě Litomyšl

Na podzim roku 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum při "rekonstrukci kanalizace domu č.p. 173" na Šantově náměstí v Litomyšli. Liniový výkop pro kanalizaci procházel částečně ulicí Růžová, kde se napojoval na stávající kanalizační síť, odkud ústil do dvorního traktu domu č.p. 173.

více »

Rok 2015

Dýka z doby bronzové

Dýka z doby bronzové

7. 1. 2015

Nový přírůstek do archeologické sbírky, který dokládá lidskou aktivitu ve starší době bronzové na Poličsku.

více »

Rok 2014

Proměny zámeckého návrší v čase

Proměny zámeckého návrší v čase

5. 10. 2014 - 5. 11. 2014

Cyklus archeologických přednášek o vykopávkách na zámeckém návrší v Litomyšli.

více »

Nálezový soubor z Nedošína

Nálezový soubor z Nedošína

29. 8. 2014

Nové přírůstky do archeologické sbírky Regionálního muzea v Litomyšli. Na první fotografii je část středověké keramické akvamanile. Jedná se o první nalezenou akvamanile v našem regionu. Na dalším snímku je bronzová sekerka s tulejí z doby bronzové.

více »

Archeologický výzkum středověké zaniklé osady u Litomyšle

Archeologický výzkum středověké zaniklé osady u Litomyšle

24. 7. 2014

Od května letošního roku probíhal záchranný archeologický výzkum části zaniklé osady v katastru Litomyšl – Záhraď. Regionální muzeum v Litomyšli realizovalo výzkum v prostoru budoucí ochranné protipovodňové hráze u Vlkova, mezi dvěma rybníky. Právě při realizaci hráze, konkrétně při skrývce ornice, byly zachyceny zahloubené objekty sídlištního charakteru a množství keramického materiálu. Na daný prostor již v minulosti upozornili v literatuře archeolog P. Charvát a D. Vích, v okolí námi zkoumané plochy nalezli zlomky keramiky z raného a vrcholného středověku.

více »

Rok 2013

Archeologické výzkumy v regionu v roce 2013

Archeologické výzkumy v regionu v roce 2013

3. 12. 2013

Během letošního roku realizovalo archeologické oddělení Regionálního muzea v Litomyšli množství archeologických výzkumů.

více »

ZAV při budově Regionálního muzea v Litomyšli 2012-2013

ZAV při budově Regionálního muzea v Litomyšli 2012-2013

24. 10. 2013

Od listopadu 2012 do října 2013 realizovalo Regionální muzeum v Litomyšli společně s Východočeským muzeem v Pardubicích rozsáhlý archeologický výzkum v prostoru Regionálního muzea v Litomyšli. Výzkum byl vyvolán rekonstrukcí vlastní budovy (původní piaristické gymnázium z počátku 18. století) a zvláště novými přístavbami k muzeu, které se zahlubují téměř 4 m pod úroveň dnešního terénu.

více »

Rok 2008

Výstava HISTORIE UKRYTÁ POD ZEMÍ

Výstava HISTORIE UKRYTÁ POD ZEMÍ

30. 6. 2008 - 30. 9. 2008

Dne 30.6. v 18 hodin začíná výstava připravená RML ve spolupráci s Městem Jevíčkem, při příležitosti 750 let od povýšení Jevíčka na královské město.

více »

GERMÁNSKÉ OSÍDLENÍ U STARÉHO MĚSTA

GERMÁNSKÉ OSÍDLENÍ U STARÉHO MĚSTA

12. 6. 2008

V únoru a březnu letošního roku proběhl záchranný archeologický výzkum při stavbě čističky odpadních vod ve Starém Městě.

více »

Rok 2007

ZAV Jevíčko II.etapa

ZAV Jevíčko II.etapa

1. 1. 2007 - 23. 8. 2007

V roce 2007 pokračuje již II. etapou záchranný archeologický výzkum v Jevíčku na lokalitě u kostela sv. Bartoloměje.

více »

Rok 2006

ZAV Jevíčko

ZAV Jevíčko

23. 3. 2006 - 20. 12. 2006

V roce 2006 byla zahájena první etapa záchranného archeologického výzkumu na katastru Jevíčko-Předměstí, u kostela sv. Bartoloměje. Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou rybníka, kterou realizuje Český rybářský svaz – místní organizace Jevíčko.

více »

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook