Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Středověké město

Lektorovaný program pro školy

Modul historický – zařazeno v projektu Škola na zámku Litomyšl

7.–9. třída ZŠ, SŠ
60–90 minut

Víte, kdy začala vznikat první města a jak se v nich lidem žilo?

Zveme vás na „procházku středověkou Litomyšlí“, kde se například dozvíte, kdy byla osada Litomyšl povýšena na město, a že zde byla později vlastně města dvě. Ukážeme vám, kde stály městské brány a hradby, špitál, lázně… a co z toho se nám dochovalo do dnešních dní. Dozvíte se, kdo město řídil a jaká práva měli zdejší měšťané.

Program pod vedením lektorů probíhá v expozici muzea - v kabinetu starších dějin u interaktivního modelu města z roku 1540 a v expozici stavebního vývoje zámeckého návrší.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; K řešení problémů; Komunikativní; Sociální a personální; Občanské a pracovní kompetence;
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura: kultura středověké společnosti – románské a gotické umění a vzdělanost; Člověk a společnost; Člověk a svět práce;
Vzdělávací obory RVP: Dějepis: struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev; Člověk a společnost; Člověk a svět práce;
Učivo RVP: Člověk v dějinách, Středověk; Obec, místní krajina; Historické prameny; Historický čas a prostor; Počátky lidské společnosti; Kultura; Ověřování komunikačních účinků.


Cena 40 Kč/osoba. Termín a počet žáků prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem – minimálně 14 dní předem.

Rezervace programů a další informace: Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz, tel.: 461 611 162, 461 615 287 nebo pokladna muzea.

V době letních prázdnin (červenec a srpen) se žádné lektorované programy nekonají.

Informace o permanentkách pro školy naleznete zde.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook