Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Josef Váchal, Anna Macková a já!

Lektorovaný program pro školy

externí (probíhá u vás ve škole)
2.–7. třída ZŠ
180 minut

V rámci programu se děti seznámí s umělcem Josefem Váchalem a malířkou a grafičkou Annou Mackovou. Během prezentace se seznámí nejen s jejich životy a tvorbou, ale následně si podle témat, kterými se oba autoři zabývali, vytvoří vlastní knihu. Zkusí psát, kreslit, povzbudí svoji fantazii při vymýšlení vlastního strašidla, vyzkouší si tisknout a psát perem. Listy s jednotlivými náměty nakonec sváží do vlastní autorské knihy.
Program probíhá pod vedením kurátorky Portmonea ve třídě, která si program objedná. Potřebovat budeme projektor a děti vlastní pomůcky: nůžky, tuhé lepidlo, pravítko, tužka, pastelky, psací potřeby.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Člověk a společnost; Člověk a jeho svět.
Učivo RVP: Obec, místní krajina; Naše vlast; Lidové zvyky, tradice, řemesla; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Kultura; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce.


Lze objednat pouze pro školy v Pardubickém kraji. Cena 60 Kč/žák. Případná následná návštěva expozice Portmonea – Musea Josefa Váchala je pro školní kolektivy za cenu 50 Kč/žák. Termíny a počet žáků prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem – minimálně 14 dní předem.

Rezervace programů a další informace: Mgr. Hana Klimešová, klimesova@rml.cz, tel.: 777 840 425.

V době letních prázdnin (červenec a srpen) se žádné lektorované programy nekonají.

Informace o permanentkách pro školy naleznete zde.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook