Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Prameny poznání

Lektorovaný program pro školy

Modul historický – zařazeno v projektu Škola na zámku Litomyšl

6.–9. třída ZŠ, SŠ
90 minut

Víte či nevíte? Co je nemovité či movité dědictví? Nevadí, procházka muzeem Vám to prozradí! Svět okolo nás je zajímavý, tajemný nebo možná úplně obyčejný. Odhalíme, kdo, kde a z jakých pramenů získává informace o životě nás i našich předků. Na konkrétních příkladech si ukážeme rozdíl mezi movitým a nemovitým kulturním bohatstvím. Provedeme Vás muzejní expozicí, ale také místy, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná. Nasadíme rukavice a vydáme se do muzejního archivu či depozitáře, kde se budeme dotýkat písemných, hmotných i obrazových movitých pramenů a hledat vzájemné souvislosti s nemovitým odkazem společnosti.

Přijďte se „napít“ z pramenů poznání a vlastní praktickou činností odhalit tajemství zahalená historií. Těší se na Vás lektoři a kurátoři z muzea.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Literární výchova; Člověk a svět práce; Člověka společnost; Člověk a jeho svět.
Učivo RVP: Obec, místní krajina; Naše vlast; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Počátky lidské společnosti; Kultura; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Proměny komunikačního obsahu; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce; Obecné informace o jazyce; Zvuková a grafická podoba jazyka; Rozvíjení smyslové citlivosti.

Pracovní list je ke stažení zde

Cena 40 Kč/osoba. Termín a počet žáků prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem – minimálně 14 dní předem.

Rezervace programů a další informace: Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz, tel.: 461 611 162, 461 615 287 nebo pokladna muzea.

V době letních prázdnin (červenec a srpen) se žádné lektorované programy nekonají.

Informace o permanentkách pro školy naleznete zde.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook