Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Za starého mocnářství

Lektorovaný program pro školy

Modul historický – zařazeno v projektu Škola na zámku Litomyšl

6.–9. třída ZŠ, SŠ
45-60 minut

Přeneste se s námi v čase a nahlédněte do života dětí i dospělých za vlády císaře pána Františka Josefa I. Program se odehrává formou hry v Kabinetu moderních dějin. Umožní vám vyzkoušet si na vlastní kůži život, jaký by vás čekal, kdybyste se narodili v Litomyšli v roce 1865 – můžete projít rakouským vzdělávacím systémem, najít profesní uplatnění, zapojit se do spolkové činnosti, přežít útrapy první světové války, uspět, nebo selhat, zbohatnout, živořit, nebo také zemřít...

Princip hry je jednoduchý, podobný Kinoautomatu Miroslava Horníčka nebo seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka. Při hře budete procházet řadou zastavení a na každém budete muset udělat důležité rozhodnutí nebo se pokusit splnit úkol. Podle toho, co zvolíte nebo jak se vám bude dařit s úkolem, vás hra vede dál. Pro správné pochopení souvislostí je vhodné si prohlížet expozici nebo se radit s lektorem (či učitelem) – bez znalostí se můžete rozhodnout špatně, a ovlivnit tak negativně váš nový život!

Jak dlouho budete hrát, záleží na tom, jak důkladně budete jednotlivé možnosti studovat a zvažovat – můžete hrou prolétnout za půl hodiny nebo se zdržet hodinu. Protože 19. století nebylo ještě příliš feminizované, mají dívky jen omezené možnosti pro svůj osobní rozvoj, proto hru dokončí dříve než kluci. Ale mohou se zase zabavit ve vedlejším Kabinetu etnografie převlékáním do dobových kostýmů, což je bude určitě bavit.

Průvodcem hrou vám bude pracovní sešit, který je připraven na pokladně muzea. K programu je možné si vyžádat lektora, ale lze ho absolvovat i bez něj. Hra je určena pro žáky od 6. tříd základních škol až po středoškoláky. Menší děti sice hrou projdou až do konce, ale třeba u maturity nejspíš propadnou. A starší děti pravděpodobně taky... (hra klade důraz na reálnost). Kariéra se dá však udělat i bez maturity.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; K řešení problémů; Komunikativní; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Jazyk a jazyková komunikace; Matematika a její aplikace; Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce.
Vzdělávací obory RVP: Český jazyk a literatura; Cizí jazyk; Matematika a její aplikace; Dějepis; Fyzika; Zeměpis; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět; Hudební výchova.
Učivo RVP: Pravopis; Člověk v dějinách; Historické prameny; Historický čas a prostor; Osobní a sociální rozvoj; Vnitřní svět člověka; Pozitivní hodnocení sebe a druhých; Ověřování komunikačních účinků.

Pracovní sešit si můžete prohlédnout zde.

>

Cena 40 Kč/osoba. Termín, počet žáků a požadavek na lektora prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem. U varianty s lektorem minimálně 14 dní předem, 1 den u varianty bez lektora.

Rezervace programů a další informace: Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz, tel.: 461 611 162, 461 615 287 nebo pokladna muzea.

V době letních prázdnin (červenec a srpen) se žádné lektorované programy nekonají.

Informace o permanentkách pro školy naleznete zde.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook