Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Muzejní expozice


Litomyšl – město kultury a vzdělanosti

Nová stálá expozice "Litomyšl – město kultury a vzdělanosti" představuje bohaté dějiny města od jeho počátků až do současnosti. Naleznete zde řadu unikátních předmětů, zajímavostí, kuriozit i doprovodných programů. Expozice zaujme každého, od kulturních turistů po rodiny s dětmi.
Expozice je tematicky členěna na devět částí. Níže najdete drobnou ochutnávku – základní informace o jednotlivých částech a malý výběr z vystavených předmětů.

Informace o otevírací době a vstupném najdete zde.

Podrobnosti o stálých samoobslužných programech v expozici naleznete zde.

Zámecké návrší

V suterénním ochranném objektu jsou prezentovány unikátní pozůstatky archeologicky odkryté cesty, hradby, brány a měšťanského domu ze 14.–17. století. V navazující expozici je prostřednictvím modelů a dokumentárního filmu představen pozoruhodný stavební vývoj zámeckého návrší v Litomyšli – od kláštera přes biskupství, hrad s novým městem, zámeckým areálem a areálem původních piaristických budov až po současnost.


Kabinet starších dějin

Kabinet o dějinách Litomyšle a okolí od pravěku do revoluce v roce 1848 – s bohatými informacemi např. o litomyšlském biskupství nebo o Pernštejnech, zakladatelích zdejšího zámku a piaristické koleje.Liber viaticus – cestovní breviář Jana ze Středy, litomyšlského biskupa a kancléře Karla IV. (faksimile)
Breviář vyhotovený kolem roku 1360 náleží k nejkrásnějším středověkým iluminovaným rukopisům v českých zemích. Zahrnuje zpěvy pro církevní svátky celého roku.

Graduál literátského sboru z roku 1563
Zpěvník litomyšlského literátského sboru obsahuje české utrakvistické zpěvy k různým obdobím církevního roku, k svátkům, ke dnům svatých aj. Po roce 1620 jej používali katolíci, kteří z něho odstranili listy se "závadnými" písněmi.


Katovský meč z roku 1620
Bohatě zdobený meč litomyšlského kata byl patrně vyroben v roce 1620 a opraven roku 1687. Tímto mečem byli v Litomyšli na Šibeničním vrchu sťati dva ze čtyř vůdců selského povstání v roce 1680.

Požár Litomyšle v roce 1735
Velké požáry postihovaly Litomyšl opakovaně – např. v letech 1460, 1546, 1560, 1635, 1735, 1775, 1814. Dokonce město "proslavily" – v 18. století se začalo v Čechách říkat "hoří jako Litomyšl". Dne 31. srpna 1735 oheň zničil 149 domů a řadu dalších staveb.

Obraz Frebonie z Pernštejna
Zakladatelka litomyšlského piaristického kláštera a škol zemřela jako svobodná v roce 1646. Její smrtí skončily slavné dějiny rodu Pernštejnů, stavitelů zdejšího zámku zapsaného dnes na seznamu UNESCO.

Kabinet přírodovědný a technický

Kabinet přibližující bohaté tiskařské dějiny Litomyšle a zdejší významné přírodovědce. Jednotlivé části jsou věnovány např. zoologii, fyzice nebo astronomii.Daguerrotypický přístroj Flora Staška z roku 1840 – nejstarší fotoaparát v České republice
Přístroj používal Florus Stašek, rektor zdejší piaristické koleje, a to pouhý rok po představení nového vynálezu daguerrotypie – prvního prakticky užívaného fotografického procesu.


Portmanův knihařský lis
Tiskař Josef Portman (1893–1968) vytvořil celkem 312 titulů. Téměř polovina jsou unikáty, které vznikaly doslova písmeno po písmenu. Ostatní, vydávané v několika desítkách kusů, tiskl na ručním lisu. Na výzdobě s ním spolupracovali např. Jan Konůpek, Josef Čapek nebo Josef Váchal. Jejich tiskařské štočky a Portmanovy tisky jsou rovněž vystaveny.

Křižíkova oblouková lampa
Během vojenských manévrů v roce 1889 navštívil Litomyšl císař František Josef I. Město bylo slavnostně osvětleno mj. obloukovými lampami Františka Křižíka. V expozici je vystavena funkční replika tohoto unikátního historického svítidla.Vlajka USA, která navštívila Měsíc (replika)
V roce 1972 ji na Měsíc a zpět dopravila expedice Apollo 16. Spolu s věnováním kosmonautů byla předána Zdeňku Kopalovi, litomyšlskému rodáku a nejvýznamnějšímu českému astronomovi 20. století jako poděkování za zpracování podrobných map Měsíce pro kosmické lety programu Apollo.


Kabinet zeměpisný

Kabinet věnovaný mapám, atlasům a dobovým poznatkům o světě. Hlavní dominantou je Müllerova mapa Čech z roku 1722 široká tři a vysoká dva a půl metru.Müllerova mapa Čech z roku 1722
Vojenský inženýr Jan Kryštof Müller vyměřoval mapu Čech celých pět let. Autor bohaté výzdoby malíř Václav Vavřinec Reiner zobrazil v rozích mapy Prahu a alegorie českých řek a řemesel. Výroba 25 měděných desek, z kterých se mapa tiskla, trvala dva roky.

Kabinet etnografický

Část expozice věnovaná litomyšlskému venkovu a lidovému umění. Za pozornost stojí pestré podmalby, zdobnost lidových krojů i křehkost výrobků z vysočinských skláren. Nedílnou součástí kabinetu je převlékárna s replikami oblečení z 19. století.Podmalby na skle
V českých zemích se produkce náboženských podmaleb začala rozvíjet ve specializovaných dílnách především na konci 18. století. Venkované si jimi zdobili interiér příbytků – své místo měly podmalby nad lavicí u stolu – v tzv. svatém koutu.


Malovaný paraván z roku 1804
Paravány sloužily k oddělení postele šestinedělky od zbytku světnice. Jejich používání na Litomyšlsku je ojedinělé – jinde ke stejnému účelu sloužily plachty koutnice. Tento paraván má nezvyklou malbu na zadní straně – vojáka na stráži.Litomyšlský kroj 19. století
Kroj měl dvě podoby, každodenní a sváteční. Inspirací pro sváteční kroje bylo oblečení vyšších společenských vrstev. Kroj se proměňoval z generace na generaci, přičemž si ale uchovával řadu archaických prvků.

Kabinet moderních dějin

Kabinet zachycující litomyšlské události a život města od poloviny 19. století do nedávné minulosti.Litomyšlské nebe
Fiktivní rekonstrukce oslavy, které se zúčastnily významné české osobnosti spjaté s Litomyšlí – hudební skladatel Bedřich Smetana, malíři Julius Mařák a Václav Boštík, spisovatelé Božena Němcová, Teréza Nováková, M. D. Rettigová a Alois Jirásek a vědci Zdeněk Nejedlý a H. G. Schauer. Vystaveny jsou unikátní předměty z majetku těchto osobností.

Uniforma litomyšlských ostrostřelců
Ostrostřelci byli v Litomyšli řádně ustanoveným ozbrojeným sborem od roku 1836, avšak působili zde již dříve. V případě potřeby měli zajišťovat bezpečnost ve městě. Nejčastěji se ale podíleli na společenském dění, u obyvatelstva byla oblíbena hlavně jejich dechová kapela.


Jízdní kolo vyrobené firmou Vorbach v Pardubicích
Jedno z nejstarších dochovaných českých kol a vůbec nejstarší známý výrobek Viléma Vorbacha (80. léta 19. století). V Litomyšli byl Klub velocipedistů založen roku 1886. K jízdě po městě bylo v počátcích cyklistiky potřeba zvláštní povolení.Plakát pro první Smetanovu Litomyšl od Karla Svolinského, 1949
Založení dnešního Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl v roce 1949 bylo jedním z největších počinů v moderních dějinách města. U jeho zrodu stála vedle tehdejšího ministra školství, věd a umění Zdeňka Nejedlého také řada místních kulturních pracovníků.

Silniční závodní motocykl ESO 500 z roku 1950
Jeden z typů motocyklů, na kterých jezdili závodníci při Cenách města Litomyšle. V letech 1947–1977 se ve městě a jeho okolí uskutečnilo dvacet ročníků motocyklových či automobilových závodů i za účasti zahraničních jezdců.Rektor František A. Stříteský na obraze Bohdana Kopeckého, 1983
Po převzetí moci zahájili komunisté tvrdou perzekuci nepohodlných osob. V roce 1950 proběhly v Litomyšli dva vykonstruované procesy. V jednom z nich byl spolu se studenty odsouzen i rektor piaristické koleje František Ambrož Stříteský. Ve vězení strávil deset let.

Kabinet sběratelství a kuriozit

Kabinet představuje zajímavé (i svérázné) osobnosti, litomyšlské sběratele, americkou Litomysl a celou řadu kuriozit – nejčastěji pocházejících ze sbírek Quidona Šimka.Skříň s ukázkami sbírek Quidona Šimka
Quido Šimek (1857–1933) byl litomyšlský kupec, kreslíř, kronikář, sběratel, spoluzakladatel městského muzea, majitel soukromého muzea a velký humorista. Obrázky Litomyšle, jak si ji pamatoval z mládí, jsou k vidění v různých částech expozice.Americká Litomysl
Po polovině 19. století se hlavně chudší obyvatelé českých zemí vydali hledat štěstí do cizích zemí – zejména do USA, Srbska a Ruska. V americké Minnesotě vznikla malá osada nazvaná Litomysl.

Spolek střelců do terče

Starobylý spolek střelců do terče byl jedním z nejvýznamnějších spolků Litomyšle 19. století.

Malované terče
Malované terče si nechávali vyhotovit na památku vítězové soutěží ve střelbě. Autory byli většinou místní umělci. Motivy byly velmi pestré – objevovala se různá přísloví, alegorie lidských vlastností nebo žánrové výjevy.

Lapidárium

Náhledový depozitář obsahuje stovky architektonických článků ze staveb v Litomyšli datovaných od 13. do 20. století. Vybrané artefakty jsou vystaveny v popředí.

Nápisová deska z dolní litomyšlské brány
Latinský nápis na desce z roku 1536 zmiňuje Buhuše Kostku z Postupic, majitele zdejšího panství, který financoval v uvedeném roce přestavbu městské brány.

Doprovodné programy v expozici

Podrobnosti o stálých samoobslužných programech v expozici naleznete zde.


Informace o autorech a sponzorech současné expozice najdete zde.


Staré expozice litomyšlského muzea

Fotogalerii starých expozic litomyšlského muzea najdete zde.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook