Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Putování do Betléma

Lektorovaný program pro školy

Modul historický – zařazeno v projektu Škola na zámku Litomyšl

1.–5. třída ZŠ, MŠ
45-60 minut

Víte, jak se staví betlém? Na které straně u jesliček obvykle stojí Marie, na které Josef? Kdo jsou to darovníčci? Kolik je králů a z které strany k Jesličkám přicházejí? To vše a mnoho dalšího hravou formou představuje náš interaktivní program. V expozici muzea je připraven podstavec, jednotlivé figury a postupy, jak betlém správně postavit. Prostřednictvím vlastní zkušenosti se tak žáci seznámí nejen s historií stavění betlémů, ale také řadou postav provázejících adventní a vánoční čas. Vyzkouší si tradiční lidové zvyky, vyplní jednoduchý pracovní list a odnesou si domů vystřiženou a vymalovanou figuru z betlému.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Člověk a společnost; Člověk a jeho svět.
Učivo RVP: Obec, místní krajina; Naše vlast; Lidové zvyky, tradice, řemesla; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Kultura; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce.

Cena 40 Kč/osoba. Program probíhá pod vedením lektorů. Termín a počet žáků prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem – minimálně 14 dní předem.

Rezervace programů a další informace: Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz, tel.: 461 611 162, 461 615 287 nebo pokladna muzea.

V době letních prázdnin (červenec a srpen) se žádné lektorované programy nekonají.

Informace o permanentkách pro školy naleznete zde.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook