Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Udělej si vlastní sgrafito!

Lektorovaný program pro školy i veřejnost

Unikátní projekt Regionálního muzea v Litomyšli a Městské galerie Litomyšl, při kterém si účastníci kurzu mohou vyrobit vlastní renesanční sgrafito, se s velkým úspěchem pořádá už od roku 2012. Každý účastník si vytvoří své vlastní sgrafito. Motivem může být jednoduché psaníčkové sgrafito podle připravených šablon, nebo složitější motiv vlastní volby. Vyrobené sgrafito uložené ve speciální krabici si účastníci odnesou spolu s výučním listem domů.


Školy

Modul historický a řemeslný – zařazeno v projektu Škola na zámku Litomyšl

Od 8 let věku
90-120 minut

Víte, co je sgrafito? Je to technika nástěnné malby, která se začala používat v Itálii v období renesance. Technikou sgrafita se zdobily fasády domů, ale i některé interiéry. Častým motivem mistrů sgrafitářů byly rostlinné, figurální a geometrické ornamenty, alegorické výjevy nebo témata z antické mytologie či z bible. Sgrafito, založené na kontrastu světla a stínu, je stále „živá“ technika, fasádu svého domu s ní můžete vyzdobit i dnes.

Zveme Vás do muzejního ateliéru, kde Vás s touto dekorativní technikou blíže seznámíme. Pomocí šablon si vlastnoručně vytvoříte psaníčkové sgrafito, které si společně s výučním listem sgrafitářského učně dynchera odnesete domů. Při tvorbě ornamentu Vám může být inspirací bohatě zdobená fasáda litomyšlského zámku s osmi tisíci originálních a neopakujících se psaníček. Můžete si ale navrhnout i svůj vlastní vzor.
Program vznikl ve spolupráci Regionálního muzea v Litomyšli a Městské galerie Litomyšl. Těší se na Vás lektoři z muzea.

A co potřebujete s sebou? Vhodný pracovní oděv nebo zástěru a chuť tvořit. Minimální počet je 10, maximální počet je 25 účastníků. Více než 25 účastníků prosíme rozdělit do dvou skupin.

Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Člověk a společnost; Člověk a jeho svět.
Učivo RVP: Renesance; Humanismus; Obec, místní krajina; Naše vlast; Lidové zvyky, tradice, řemesla; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Kultura; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce.

Cena 180 Kč/osoba. Termín a počet žáků prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem – minimálně 14 dní předem.

Rezervace programů a další informace: Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz, tel.: 461 611 162, 461 615 287 nebo pokladna muzea.

V době letních prázdnin (červenec a srpen) se žádné lektorované programy nekonají.

Informace o permanentkách pro školy naleznete zde.


Veřejnost

Termín kdykoli po předchozím objednání, minimálně týden předem.
Maximální počet 20 účastníků.
Určeno pro dospělé a děti od 5 let.
Doba trvání kurzu cca 1,5 – 2 hodiny.
Vhodný pracovní oděv.

Cena:
2 účastníci - cena 550 Kč/osoba
3-7 účastníků - cena 380 Kč/osoba
8 a více účastníků - cena 350 Kč/osoba

Rezervace programů a další informace: Martina Chaloupková, chaloupkova@rml.cz, tel.: 461 615 287.

V době letních prázdnin (červenec a srpen) se žádné lektorované programy nekonají.

Fotogalerii naleznete zde.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook