Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Josef Žďárský

Josef Žďárský (1859–1956) byl litomyšlský obchodník a kulturní pracovník, který se zasloužil o rozvoj městského muzea.

Narodil se 11. února 1859 v Běstvině u Čáslavi. Po studiích pracoval v nejstarším obchodním domě v Praze – U města Paříže v Celetné ulici. Zde se také dostal poprvé do styku se starožitnými předměty. V roce 1881 zdědil po strýci obchod v Karlíně, ale o tři roky později navštívil sestru provdanou do Litomyšle za notáře Josefa Politzera a na výletě v Nedošíně se potkal se svojí budoucí ženou Rozálií Rafaelovou. Svatba se uskutečnila už roku 1885. Žďárského tchán Adolf Rafael jej přesvědčoval, aby se přestěhoval do Litomyšle a převzal jeho obchod. K tomu nakonec došlo až v roce 1888, kdy získal Žďárský protekčně koncesi na hlavní sklad tabáku. Žďárský přeměnil tchánův koloniál a železářství v galanterii a hračkářství.

Hned po svém příchodu vstoupil do řady místních spolků a vznik jednoho z nich přímo inicioval – Hnízda kosů litomyšlských. Podílel se na správě města, především jako lesní referent – za první republiky měl zásluhu na získání části lesů z thurn-taxisského velkostatku do majetku města. Účastnil je ale např. i neúspěšného jednání o prodloužení dráhy z Litomyšle do Poličky, vedl obecní prodejnu akviziční komise za první světové války, v roce 1904 navrhl pojmenování ulic ve městě...

Žďárský se podílel na práci pro městské muzeum již před první světovou válkou a v roce 1917 se stal jeho správcem. Od roku 1922 pracoval na koupi staré budovy piaristického gymnázia pro muzejní účely (nové gymnázium bylo otevřeno v roce 1923). Koupě byla uskutečněna v roce 1926. Rekonstrukce probíhala podle Žďárského plánů, sám provedl i instalaci sbírek. Podařilo se mu vybudovat jedno z nejlépe hodnocených muzeí, které bylo slavnostně otevřeno v květnu 1928. V roce 1932 se Žďárský stal čestným ředitelem muzea. V několika vydáních vyšel jeho průvodce muzeem, přispíval také např. odbornými články do muzejního věstníku. V muzeu pracoval až do roku 1942 a i poté se o něj zajímal a vyjadřoval se k případným nepořádkům nebo organizačním změnám.

Josef Žďárský zemřel ve vysokém věku v Litomyšli 3. března 1956.

Petr Chaloupka, Regionální muzeum v Litomyšli

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook