Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Do první světové války

Národopisné památky

Na základě různých přírodních, hospodářských aj. podmínek se v Čechách a na Moravě utvářely různé etnografické regiony, tj. oblasti s řadou společných charakteristických jevů tradiční lidové kultury, jako byl např. typ obydlí, oděv či nábytek. Jednou z takových vyhraněných oblastí bylo i Litomyšlsko. Hlavní specifika se zformovala v 18. stol., vrcholem pak byla první polovina 19. stol., následně tyto rysy rychle zanikají.

Lidová truhla

Litomyšlské muzeum spravuje bohatou sbírku národopisných památek. Velmi cenný je mj. soubor padesáti malovaných truhel a skříní, k naprostým unikátům náleží šest lidových malovaných paravánů, které se v několika málo oblastech u nás stavěly k posteli šestinedělky. Na zářijové výstavě v muzeu bude prezentována typická, bohatě malovaná, litomyšlská truhla z r. 1848, nejzajímavější z paravánů z r. 1804, přes sto let starý model usedlosti v Trstěnici či litomyšlský kroj.

Litomyšl v Americe

Vystěhovalectví do Ameriky - především z ekonomických důvodů - se rozšířilo v českých zemích v polovině 19. stol., neboť teprve od r. 1848, kdy bylo zrušeno poddanství, se lidé mohli svobodně stěhovat. Někteří vystěhovalci z Litomyšle i z širšího okolí se dostali do okolí města Owatonna v Minnesotě a rozhodli se jednu z farmářských osad nazvat Litomyšlí. Vzpomínky na starou vlast jsou v americké Litomyšli dodnes živé, každoročně je např. pořádán "Litomyšlský letní festival"  či "Český den",  kdy  si  připomínají  výročí  narození  Bedřicha Smetany. Na výstavě bude k vidění soubor předmětů ze současného života této osady.

První železniční jízdenka "Praha - Litomyšl" z r. 1882

V roce 1845 byla otevřena první parostrojní železnice v Čechách, trať Praha - Olomouc, která vzhledem k přírodním podmínkám musela být vedena nikoli přes Litomyšl, nýbrž přes sousední Českou Třebovou. Záhy se projevila, např. právě v České Třebové, hospodářská výhodnost železničního spojení. Proto Litomyšl i Vysoké Mýto usilovaly o zbudování dráhy, což se podařilo v r. 1882. Následné opakované snahy o prodloužení trati Choceň - Litomyšl do Poličky i dál nebyly úspěšné. Z počátků této železnice se dochoval jedinečný předmět - první jízdenka vydaná na cestu z Prahy do Litomyšle. Nese, jak jinak, číslo 0001 a byla vydána v Praze 14. listopadu 1882.

René Klimeš, Regionální muzeum v Litomyšli

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook