Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Valdštejnové

Stolek, na němž se umýval císař Josef II.

Císař Josef II. cestoval často na zapřenou, bez honosného doprovodu. Na velikonoce v roce 1778 se zastavil v Litomyšli a ubytoval se nikoli na zámku, jak by se dalo předpokládat, ale v budově staré pošty, která tehdy sloužila mj. i jako "hotel". Druhý den ráno před svým odjezdem se účastnil mše v piaristickém kostele a dokonce si zde se sborem otců piaristů i zazpíval. K této návštěvě se váže kuriózní artefakt v podobě prostého klasicistního stolku, na němž se měl císař umývat. Sto let byl tento stolek uchováván v budově pošty, její pozdější majitelka Filipína Theuererová jej darovala profesoru zdejšího gymnázia Aloisi Jiráskovi. Ten jej při svém odchodu z města v roce 1888 zřejmě ponechal na gymnáziu. Při stěhování gymnázia v roce 1923 (kam se poté nastěhovalo muzeum) byl stolek téměř zničen, následně jej získalo muzeum.

Torzo hodin z věže staré radnice

Na věži radnice, postavené v r. 1418, byly hodiny zřejmě od samého počátku. V průběhu staletí, často po požárech, docházelo k jejich opravám. Naposledy radnice vyhořela roku 1814. Nové hodiny tehdy zhotovil Alois Dobrovský, vážený litomyšlský měšťan a mistr svého řemesla. Do města jej pozval hrabě Valdštejn a ustanovil jej zámeckým hodinářem. V dílně Dobrovského pracovalo až patnáct tovaryšů, své hodiny prodával po celých Čechách. Proslul mj. i svými vynálezy v oblasti palných zbraní. Přátelil se s rektorem piaristické koleje Florem Staškem, pro jehož proslulý fyzikální kabinet vyrobil téměř všechny přístroje. Jeho hodiny odměřovaly čas na radniční věži do roku 1907, kdy byly nahrazeny současným strojem doplněným navíc orlojem. Z Dobrovkého hodin z počátku 19. století se dochovaly zlacené ručky a 2,6 metrů dlouhé kyvadlo s ozdobnou malovanou čočkou v podobě andělského trubače stojícího na měsíci.

Daguerrotypický přístroj a daguerrotypie Flora Staška z r. 1840

Florus Stašek byl od roku 1817 rektorem litomyšlské piaristické koleje, na zdejším filozofickém ústavu vyučoval fyziku. Jeho fyzikální kabinet (umístěný tehdy v budově dnešního muzea) se považoval za jeden z nejlépe vybavených v celé monarchii. Stašek patřil k předním vědcům své doby a s řadou svých kolegů udržoval přátelské styky. Provozoval řadu experimentů a intenzivně se zajímal o nové vynálezy. Jedním z nich byla tzv. daguerrotypie, první prakticky užívaná fotografická technika, kterou vynalezl Louis Daguerre. Jeho objev byl prvně veřejně předveden v Paříži roku 1839. Této události se osobně účastnil i přítel Staška, vídeňský profesor Andreas von Ettingshausen. V následujícím roce, v červnu 1840, přijel Ettingshausen za Staškem do Litomyšle a předvedl mu nový vynález. Stašek pak pokračoval ve fotografování samostatně. Litomyšl se tak zařadila mezi první čtyři města v českých zemích, kde se princip daguerrotypie uplatnil.

Gaguerrotypický přístroj

Na podzimní výstavě v muzeu budou prezentovány dva unikátní předměty z dějin české fotografie. První z nich je daguerrotypie staré pošty na náměstí v Litomyšli, kterou v létě 1840 zhotovil Stašek z okna domu čp. 25. Jedná se o nejstarší českou dochovanou fotografii. Snímek byl v minulosti bohužel neúspěšně restaurován. Jeho obrazová informace je známa, vyobrazení na samotné daguerrotypii je dnes zcela nečitelné. Druhým předmětem je Staškův daguerrotypický přístroj, vyrobený ve Vídni počátkem roku 1840. Je to nejstarší dochovaný daguerrotypický fotoaparát v českých zemích. Přístroj se nacházel v majetku litomyšlského gymnázia, v roce 1922 se dostal do dnešního Národního technického muzea v Praze. V Litomyšli byl naposledy vystaven v roce 1940.

René Klimeš, Regionální muzeum v Litomyšli

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook