Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Zdeněk Kopal

Život

1914 Narodil se 4. dubna v Litomyšli v rodině gymnaziálního profesora Josefa Kopala.
1923 Rodina Kopalových se přestěhovala do Prahy.
1929 Gymnaziální student Zdeněk se stal se členem České astronomické společnosti.
1931 Vyšla jeho první knížka o pozorování proměnných hvězd.
1933 Odmaturoval na smíchovském gymnáziu a zapsal se na přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval matematiku, fyziku a astronomii. Během studia publikoval první vědecké práce. V roce 1935 se zúčastnil sjezdu Mezinárodní astronomické unie v Paříži. O rok později se stal členem československé expedice za úplným zatměním Slunce do Japonska.
1937 V červnu byl na Karlově univerzitě promován na doktora přírodních věd. Téhož roku získal stipendium k pobytu na univerzitě v Cambridge, kde studoval u sira Arthura Eddingtona.
1938 Po návratu do Prahy se oženil s Alenou Müldnerovou. V září odjíždějí manželé do USA, kde Kopal získal studijní pobyt na Harvardově univerzitě.
1938–1941 Působil na observatoři Harvardovy univerzity, kde vytvořil teorii těsných dvojhvězd.
1942 Přešel na Massachusettský technologický ústav (MIT), kde pracoval na obranných projektech pro armádu a námořnictvo v oborech balistiky a aerodynamiky.
1945 Získal v USA občanství. Působil na MIT jako mimořádný profesor aplikované matematiky.
1951 Byl jmenován profesorem astronomie na univerzitě v anglickém Manchesteru, kde založil samostatné astronomické oddělení. Zabýval se nadále problematikou těsných dvojhvězd.
1958 Zapojil se do programu výzkumu Měsíce organizovaného NASA. Navázal čilé styky s vlastí a podporoval úsilí československých astronomů při výstavbě ondřejovské hvězdárny.
1981 Formálně odešel do důchodu. Na manchesterské univerzitě však nadále vědecky pracoval až do své smrti.
1991 30. května obdržel čestné občanství města Litomyšle.
1993 Zemřel 23. června ve Wilmslow nedaleko Manchesteru ve věku 79 let. Urna s jeho popelem byla uložena na vyšehradském hřbitově.

Zdeněk Kopal a Litomyšl

Zdeněk Kopal se narodil 4. dubna 1914 na litomyšlském Dolním předměstí v domě čp. 409, na tehdejší Pražské třídě, nedaleko dnešního hotelu Dalibor. Kopalovi se do Litomyšle přistěhovali díky jeho otci Josefovi (1883–1966), pozdějšímu významnému romanistovi, který zde v září 1912 nastoupil na gymnázium jako profesor francouzštiny a němčiny. Když však po vypuknutí první světové války narukoval, uchýlila se jeho žena se syny Milošem (1910–1948) a Zdeňkem ke svému otci do Jičína. Zpět se celá rodina vrátila v lednu 1919.

Obecnou školu na Panských valech začal Zdeněk Kopal navštěvovat v roce 1920. Mezi jeho spolužáky patřil Miroslav Šťastný (1914–1991), pozdější profesor Vysokého učení technického v Brně, jenž se v 80. letech 20. století zasloužil o navázání styků světoznámého astronoma s Litomyšlí.

Ve svém rodném městě setrval Kopal až do 5. května 1923, kdy se se svou matkou odstěhoval za otcem do Prahy, který zde již od 1921 učil na smíchovské reálce. Jak později vzpomínal, Litomyšl pro něho byla místem, v němž strávil několik z těch let, během nichž se utvářela jeho osobnost a v nichž rád dlí ve svých vzpomínkách.

Po studiích na Karlově univerzitě zavedl Kopala osud do Anglie a Spojených států amerických. Na Litomyšl však nezapomněl a v letech 1963 a 1965 ji krátce navštívil v doprovodu svých dvou dcer. Na další návštěvu města pak čekal víc než čtvrt století. Uskutečnila se 30. května 1991, kdy mu bylo uděleno čestné občanství města Litomyšle, jehož si velmi vážil. Do Litomyšle přijel o den dříve a odjížděl dopoledne následujícího dne. Rodné město pak navštívil ještě 24. července téhož roku, a to s dcerou Jiřinou a jejím manželem.

Naposledy v Litomyšli pobýval 4. a 5. dubna 1992. Při diskusi s místostarostou města dr. Karlem Rothscheinem a ředitelem Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli dr. Milanem Skřivánkem o problematice dalšího využití místní piaristické koleje sdělil svůj záměr zřídit v ní centrum astronomických, případně jiných přírodovědných studií, který se však bohužel nepodařilo uskutečnit.

Profesor Zdeněk Kopal zemřel 23. června 1993 v Manchesteru. Urna s jeho popelem byla 1. listopadu uložena na vyšehradském hřbitově, mj. za účasti zástupců Litomyšle. Na základě Kopalova výslovného přání byla část jeho vědecké pozůstalosti uložena do litomyšlského okresního archivu.

Martin Boštík, Regionální muzeum v Litomyšli

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook