Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

"Z hlíny rovnou do vitríny"

1. 8. 2017

Pro návštěvníky muzea a zejména příznivce archeologie je ve vstupním prostoru muzea připravená "archeovitrína", kde jsou prezentovány nejnovější nálezy získané záchrannými výzkumy RML nebo archeologické nálezy, které do naší sbírky odevzdali náhodní nálezci.

Prvním takto prezentovaným souborem jsou nálezy z výzkumu v Litomyšli Na Prokopu. Výzkum realizovaný v červnu 2017 na parcele rodinného domu přinesl doklad osídlení tohoto prostoru v období eneolitu (pozdní doba kamenná). Záchranné archeologické výzkumy probíhají Na Prokopu od roku 2005. Během nich bylo prokopáno množství objektů sídlištního charakteru (kůlové jámy a jamky, silo na obilí apod.), ale bez nálezů. Teprve v roce 2017 se podařilo prozkoumat objekty obsahující keramiku a štípanou industrii. V blízkosti sídlištní jámy byla nalezena i zrnotěrka na drcení obilí. Proto jsou tyto nálezy tak významné.

Vstup do vestibulu není zpoplatněn.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook