Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Výstava HISTORIE UKRYTÁ POD POVRCHEM - STŘEDOVĚKÁ OSADA U KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE U JEVÍČKA

17. 11. 2007 - 27. 1. 2008

Výstava předkládá návštěvníkovi výsledky záchranných archeologických výzkumů provedených v regionu v roce 2006.

Hlavní část výstavy je věnována rozsáhlejšímu výzkumu zaniklé středověké osady u kostela sv. Bartoloměje u Jevíčka (historie lokality, osobnost Ing Arch. Jaroslava Mackerleho, archeologické nálezy, fotografie).

V rámci výstavy se uskuteční cyklus archeologických přednášek na téma zaniklých středověkých osad, na kterých se návštěvníci dozví, nejen jakou podobu vesnice měla, ale jakým způsobem probíhá výzkum (historické a mapové podklady, dochované relikty v terénu, letecká prospekce, vlastní výzkum) a jak fungoval běžný život na středověké vsi.

28.11.2007 v 16:00

PhDr. Zdeňka Měchurová, Csc. - Zaniklá středověká ves Konůvky

5.12.2007 v 17:00

Vojtěch Kmošek a Jiří Kmošek ml. - Za pravěkými technologiemi - Projekt experimentální archeologie (výpal keramiky, redukce železné rudy a výroba dřevěného uhlí).

12.12.2007 v 17:00

Martin Knápek - Konzervace keramických a železných předmětů z archeologických výzkumů

vstupné 10 Kč

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook