Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Po stopách nejstarších zemědělců

21. 9. 2023 - 19. 11. 2023

Neolit na Litomyšlsku a Moravskotřebovsku ve světle nejnovějších nálezů

Výstava přináší nové poznatky o osídlení v regionu a jeho propojení s dalšími oblastmi. S těmi ho spojoval zejména obchod. Krok za krokem můžete sledovat rozvoj, který nastal v mladší době kamenné. Poprvé se setkáváme s usedlým způsobem života, chovem dobytka, textilní výrobou, keramickými nádobami a broušenými pracovními nástroji.

Součástí tehdejšího života jsou i nadstavbové záležitosti, mezi které patří první sociokultovní objekty – rondely. Na výstavě je prezentován rondel zkoumaný v Nedošíně u Litomyšle. Výzkum tohoto rondelu probíhá od roku 2021.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 20. září 2023 v 17 hodin. Vernisáž obohatí cyklus živých obrazů „Ze života v mladší době kamenné“ v podání Bacrie, z.s., Evy Pecháčkové a Elišky Kloudové.

Záštitu nad výstavou převzal Ing. Roman Línek, MBA, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za investice a kulturu.

Obrázek sklizně (foto archiv Archeoparku pravěku Všestary) Výzkum rondelu sezóna 2023 – z ptačí perspektivy (foto M. Jiskra) Sídliště a rondel v Nedošíně – zpracované geomagnetické měření

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook