Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

České korunovační klenoty na dosah
Osudy 22 korunovaných panovníků

1. 6. 2024 - 1. 9. 2024

České korunovační klenoty jsou národní kulturní památkou a nejcennějším i nejznámějším českým pokladem.

Originály jsou ale vystavovány pouze přibližně jednou za pět let a návštěvníci musí čekat často i více než osm hodin, po kterých dostanou možnost exponát spatřit jen na malý okamžik. Není proto divu, že drtivá většina obyvatel ČR se jejich krásou nikdy nemůže pokochat.

Projekt Putovní výstavy CZ představuje „České korunovační klenoty na dosah“, a tak umožňuje návštěvníkům tento unikátní poklad do detailu poznat a zároveň si bez jakéhokoliv rušení prohlédnout mistrovské repliky.

Příběh korunovačního kompletu je spojený s dějinami českého státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. Středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století a naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Nové renesanční kusy žezla a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj historický i symbolický význam.

Mistrovskou repliku českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně po čtyřech stoletích setká na jednom místě v původní soupravě.

Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády. K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin, makety habsburských pečetí a další.

Autorem replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II. nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské. Detaily postupů výroby zachycuje doprovodné video.

Na výrobě replik se podíleli i manželé Blanka a Matúš Cepkovi, působící na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kteří se postarali o zhotovení královského žezla. Výroby kopie Svatováclavského meče se ujal mečíř Patrick Bárta.

Jen v Litomyšli jsou k této výstavě připojeny i korunovační klenoty ze skla významného českého skláře Jiřího Pačinka.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook