Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Barbaři v pohybu

10. 2. 2019 - 12. 5. 2019

Život Germánů v době římské na pomezí Čech a Moravy a jejich kontakty s římským světem.

V sobotu 9. února 2019 bude od 17 hodin vernisáží zahájena výstava Barbaři v pohybu. Do života „barbarů“ vtáhne její návštěvníky sdružení Bacrie z.s. Uvidí, jak si germánští muži krátí volnou chvíli hrou, přípravy na žárový pohřeb i germánské ženy při jejich běžných činnostech, např. při tkaní textilu. Možná dojde i na setkání s římskými vojáky. Výstavu zahájí přední odborníci na dobu římskou.

Díky spolupráci několika institucí je návštěvníkům výstavy možné prezentovat život v době římské z různých pohledů. Mnohé z vystavovaných památek dosahují celoevropského významu. Výzkumy pohřebišť, sídlišť nebo hromadných nálezů (depotů) odkrývají způsob života Germánů. Výstava představí nejnovější klíčové lokality a ukáže kontakty Germánů s římským prostředím doložené např. nálezy keramiky terra sigillata, mincemi, zlomkem římského meče, provinciálními sponami na oděv apod. Ke kontaktu s Římany intenzivněji docházelo v období markomanských válek ve druhé polovině druhého století našeho letopočtu. Proto mozaiku vystavovaných památek doplní římský pochodový tábor nalezený v Jevíčku na Malé Hané. Kromě nálezů z archeologických výzkumů v Jevíčku (germánské žárové pohřebiště s hroby obsahující militaria, římské importy, pozůstatky germánské osady) budou na výstavě prezentovány i další lokality (Biskupice, Chornice, Staré Město, Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Slepotice). Návštěvník bude mít možnost díky výzkumům na jižní Moravě vidět nálezy z římského prostředí. Vše doplňují repliky a ukázky – např. dílna na zpracování kovů.

 

Doprovodný program k výstavě pro školy i širokou veřejnost

Myslíme i na dětské návštěvníky, připravili jsme pro ně interaktivní doprovodný program, který je po celou dobu součástí výstavy. Děti si mohou zkusit práci archeologa, obléci si dobové oděvy, učesat se podobně jako germánští obyvatelé nebo si umlít obilí na ručním mlýnku. „Pohrát“ si však mohou i dospělí.

V rámci výstavy chystáme 11. května celodenní akci věnovanou době římské. Program uvedeme dne 30. dubna 2019 na stránkách www.rml.cz.

 

Výtvarná soutěž Den či život v době římské

Více zde.

 

Procházka výstavou pro školy i veřejnost (skupina od 10 osob)

Komentované prohlídky s lektorem z muzea, který vás provede výstavou.

Cílová skupina: žáci základních, středních a speciálních škol, školní družiny a žáci MŠ, veřejnost (skupiny od 10 osob výše).

Délka programu: 45 minut a dle časových možností účastníků.

Termín: Na prohlídku je potřeba se přihlásit 14 dní předem.

Kontaktní osoba: Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz, info@rml.cz, 461 615 287.

Cena: Žáci a studenti s předplacenou permanentkou vstup zdarma, bez předplacené permanentky je cena dle platného ceníku na pokladně muzea, pedagogický doprovod vstup zdarma.

Provázanost s ŠVP a RVP: lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk v dějinách, Počátky lidské společnosti, Objevy a dobývání, Počátky nové doby, Moderní doba, Člověk a společnost – obor Dějepis, Umění a kultura – Výtvarná výchova.

 

 

Lektorovaný program pro školy

Víte, jak žili barbaři v době římské? Jak se oblékali, jaké nosili účesy nebo jak si obstarávali obživu? Odpovědi, nejen na tyto otázky, najdete v našem interaktivním programu. Blíže se seznámíte také s prací archeologa – postupy jeho práce, archeologickém výzkumu a mnoho dalšího.

Cílová skupina: I. stupeň ZŠ (hravá forma), 6.–9. třída ZŠ, studenti středních škol, víceletých gymnázií.

Délka programu: 45–60 minut a dle domluvy.

Termín: Na program je potřeba se přihlásit 14 dní předem.

Kontaktní osoba: Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz, info@rml.cz, 461 615 287.

Cena: Žáci a studenti s předplacenou permanentkou 20 Kč, bez předplacené permanentky 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma, v ceně programu je zahrnut lektor, návštěva výstavy a spotřebovaný materiál.

Provázanost s ŠVP a RVP: lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk v dějinách, Počátky lidské společnosti, Objevy a dobývání, Počátky nové doby, Moderní doba, Člověk a společnost – obor Dějepis, Umění a kultura – Výtvarná výchova.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook