Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Cyklus archeologických přednášek

4. 10. 2023 - 26. 10. 2023

4. říjen 2023: Litomyšl-Nedošín – nejstarší neolitický rondel v Čechách?
10. říjen 2023: Když byl kámen nad zlato
26. říjen 2023: Pole a stáj aneb jak se rodilo zemědělství / Co se nosilo v pravěku?

 

V rámci výstavy Po stopách nejstarších zemědělců na Litomyšlsku a Moravskotřebovsku jsou připraveny odborné přednášky. Začátek přednášek je vždy v 17:00 v hlavní budově Regionálního muzea v Litomyšli (přízemí – přednáškový sál).

 

4. říjen 2023

Litomyšl-Nedošín – nejstarší neolitický rondel v Čechách?

doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., Ústav archeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

Sídliště kultury s lineární keramikou v Litomyšli-Nedošíně bylo zkoumáno v letech 2021–2023. Při výzkumu byla zjištěna a ověřována část kůlového domu z konce 6. tisíciletí př. n. l. a tzv. rondel – příkopový kruh, přerušovaný čtyřmi vchody. Jedná se o multifunkční sociokultovní památník z 1. pol. 5. tisíciletí př. n. l. Nedošínský rondel je nejstarší objektem tohoto druhu v Čechách a představuje dosud chybějící spojovací článek v šíření rondelové architektury z Podunají do Polabí a Poodří.

 

10. říjen 2023

Když byl kámen nad zlato

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DrSc., Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Jestliže pro současnou civilizaci reprezentují klíčové suroviny ropa, kovy, uhlí či rudy uranu, ve starší a mladší době kamenné to byly různé typy kamene. Surovina na kamenné sekery z našich Jizerských hor byla roznášena po celé střední Evropě, naopak některé typy pazourku k nám byly importovány z území dnešního Polska, Slovenska či Bavorska. Potřebné kamenné suroviny byly v pravěku skutečně nad zlato a byly už tehdy často získávány hornickou těžbou.

 

26. říjen 2023 (sdružená přednáška)

Pole a stáj aneb jak se rodilo zemědělství

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Po dlouhém období, ve kterém se lidstvo živilo převážně lovem a sběrem plodin, nastala po konci poslední doby ledové velmi výrazná změna. Z člověka se stal zemědělec, tedy pěstitel a chovatel a jeho život se od základů změnil. A tomu se věnuje naše vyprávění o počátcích zemědělství.

 

Co se nosilo v pravěku?

Mgr. Lucie Novotná, Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

V pravěku se nenosily oděvy jen z kůže, ale už i z látek vyrobených ze lnu a vlny. Velkým zlomem byla doba bronzová, kdy se objevují nové techniky tkaní a pletení. Mimo to se oděvy začaly vyrábět z ovčí vlny. Několik technik a procesů zpracování vlny si představíme.

Zpět

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook