Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Vzdělávací programy pro školy

Informace o permanentkách pro školy naleznete zde.

Programy pro školy a zájmové skupiny jsou připravovány tak, aby se návštěva muzea stala zážitkem a důvodem k opakované návštěvě nejen se školní skupinou. Muzeum je místem poznávání minulosti, zajímavým místem k učení, k zábavě a potěšení a především místem vzájemného setkávání. Využijte možnosti vzdělávacích programů a rozšiřte vaši výuku. Programy pro školy jsou připraveny hravou formou a přizpůsobeny žákům různých věkových skupin. Navazují na rámcové vzdělávací plány a přispívají zajímavým způsobem k osvojení probíraného tématu a k upevnění klíčových kompetencí.

Rezervace programů a další informace: Renata Kmošková, kmoskova@rml.cz, tel.: 461 611 162, 461 615 287 nebo pokladna muzea. Termín, počet žáků a zvolenou délku programu prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem - minimálně 14 dní předem. Těšíme se na Vás.


Lektorovaný program

Pojďte s námi do muzea

Modul historický a řemeslný – zařazeno v projektu Škola na zámku Litomyšl

2.–9. třída ZŠ, SŠ, žáci a klienti speciálních škol a zařízení
90/180 minut

Zveme Vás na dobrodružnou cestu litomyšlskou historií. Společně navštívíme výroční trh na náměstí a řemeslnou dílnu. Prostřednictvím vlastní praktické činnosti nahlédnete do života obyvatel starobylé Litomyšle a vyzkoušíte si dnes již zapomenutá řemesla našich předků. Hrát si a pracovat budeme v nové interaktivní muzejní expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti a v ateliéru muzea. V něm si pod vedením lektorů vytvoříte řemeslný výrobek inspirovaný originálními sbírkovými předměty z depozitářů muzea.
Cílem programu je seznámení žáků s minulostí, protože na její dobré znalosti, můžeme stavět svoji přítomnost a budoucnost. Uvědomíme si také význam muzea ve společnosti. Představíme si jednotlivé muzejní profese – archeologa, etnografa, kurátora atd. Žáci se naučí orientovat v muzejní expozici, samostatně vyhledávat informace, pracovat ve skupinách, navazovat a prohlubovat sociální kontakty, rozvíjet myšlení, estetické vnímání, postřeh, samostatné rozhodování a manuální dovednosti.
Program je variabilní a lze jej vždy přizpůsobit věku a potřebám žáků, dospělých či handicapovaných návštěvníků. Vybrat si můžete kratší 90ti minutovou verzi s jednodušším řemeslným výrobkem nebo delší 180ti minutovou verzi, kdy je více času na řemeslné činnosti. Prosíme nahlásit zvolenou délku programu předem.
Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Člověk a společnost; Člověk a jeho svět.
Učivo RVP: Obec, místní krajina; Naše vlast; Lidové zvyky, tradice, řemesla; Soužití lidí; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Počátky lidské společnosti; Kultura; Kultura středověké společnosti; Renesance, Humanismus; Husitství; Reformace a jejich šíření Evropou; Barokní kultura a osvícenství; První světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky; Vývoj Československa od roku 1945–1989; Vznik České republiky; Věda, technika, sport a zábava; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Proměny komunikačního obsahu; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce.
Cena 40 Kč/osoba. Termín, počet žáků a zvolenou délku prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem – minimálně 14 dní předem.


Lektorovaný program

Udělej si vlastní sgrafito!

Modul historický a řemeslný – zařazeno v projektu Škola na zámku Litomyšl

Od 8 let věku
90-120 minut

Víte, co je sgrafito? Je to technika nástěnné malby, která se začala používat v Itálii v období renesance. Technikou sgrafita se zdobily fasády domů, ale i některé interiéry. Častým motivem mistrů sgrafitářů byly rostlinné, figurální a geometrické ornamenty, alegorické výjevy nebo témata z antické mytologie či z bible. Sgrafito, založené na kontrastu světla a stínu, je stále „živá“ technika, fasádu svého domu s ní můžete vyzdobit i dnes.
Zveme Vás do muzejního ateliéru, kde Vás s touto dekorativní technikou blíže seznámíme. Pomocí šablon si vlastnoručně vytvoříte psaníčkové sgrafito, které si společně s výučním listem sgrafitářského učně dynchera odnesete domů. Při tvorbě ornamentu Vám může být inspirací bohatě zdobená fasáda litomyšlského zámku s osmi tisíci originálních a neopakujících se psaníček. Můžete si ale navrhnout i svůj vlastní vzor.
Program vznikl ve spolupráci Regionálního muzea v Litomyšli a Městské galerie Litomyšl. Těší se na Vás lektoři z muzea.
A co potřebujete s sebou? Vhodný pracovní oděv nebo zástěru a chuť tvořit. Minimální počet je 10, maximální počet je 25 účastníků. Více než 25 účastníků prosíme rozdělit do dvou skupin.
Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Člověk a svět práce; Člověk a společnost; Člověk a jeho svět.
Učivo RVP: Renesance; Humanismus; Obec, místní krajina; Naše vlast; Lidové zvyky, tradice, řemesla; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Kultura; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce.
Cena 70 Kč/osoba. Termín a počet žáků prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem – minimálně 14 dní předem.


Lektorovaný program

Prameny poznání

Modul historický – zařazeno v projektu Škola na zámku Litomyšl

6.–9. třída ZŠ, SŠ
90 minut

Víte či nevíte? Co je nemovité či movité dědictví? Nevadí, procházka muzeem Vám to prozradí! Svět okolo nás je zajímavý, tajemný nebo možná úplně obyčejný. Odhalíme, kdo, kde a z jakých pramenů získává informace o životě nás i našich předků. Na konkrétních příkladech si ukážeme rozdíl mezi movitým a nemovitým kulturním bohatstvím. Provedeme Vás muzejní expozicí, ale také místy, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná. Nasadíme rukavice a vydáme se do muzejního archivu či depozitáře, kde se budeme dotýkat písemných, hmotných i obrazových movitých pramenů a hledat vzájemné souvislosti s nemovitým odkazem společnosti.
Přijďte se „napít“ z pramenů poznání a vlastní praktickou činností odhalit tajemství zahalená historií. Těší se na Vás lektoři a kurátoři z muzea.
Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; Dovednost spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, esteticky vnímat, poznávat hodnoty minulosti, rozhodovat se; Sociální a personální, občanské a pracovní kompetence.
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět.
Vzdělávací obory RVP: Dějepis; Výtvarná výchova; Literární výchova; Člověk a svět práce; Člověka společnost; Člověk a jeho svět.
Učivo RVP: Obec, místní krajina; Naše vlast; Historické prameny; Historický čas a prostor; Člověk v dějinách; Počátky lidské společnosti; Kultura; Prvky vizuálně obrazného vyjádření; Uspořádání objektů do celků; Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření; Proměny komunikačního obsahu; Vlastnosti materiálu; Jednoduché pracovní operace a postupy; Organizace práce; Obecné informace o jazyce; Zvuková a grafická podoba jazyka; Rozvíjení smyslové citlivosti.
Cena 40 Kč/osoba. Termín a počet žáků prosíme nahlásit s dostatečným časovým předstihem – minimálně 14 dní předem.
Pracovní list je ke stažení zde.Informace o doprovodných programech stálé expozice muzea najdete zde.

Informace o doprovodném programu v Rodném bytě Bedřicha Smetany najdete zde.

Probíhající nebo chystané krátkodobé programy najdete vždy v našich aktualitách.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook