Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Ostatní

Na pokladně muzea, Rodného bytu Bedřicha Smetany i Portmonea je k prodeji řada zajímavých suvenýrů, pohlednic apod.


Litomyšlský betlém Františka Müllera
Vystřihovací betlém s postavičkami z litomyšlských dějin i současnosti.
Litomyšlský rodák Ing. arch. František Müller (*1964), který v současnosti působí jako hlavní architekt města Kladna, má na svém kontě stovky nejrůznějších výtvarných projevů, prostřednictvím nichž komentuje aktuální události i obecné životní otázky. Ve svých cyklech používá nejrůznější grafické techniky od suché jehly až k linorytům. A právě z linorytů vzniklých v letech 1989–2014, v nichž se objevují četné postavy z dějin města i jeho současnosti, vytvořil autor koláž, jež dala vzniknout pozoruhodnému litomyšlskému betlému.
Cena 40 Kč.


Václav Novák: Celková mapa... panství Litomyšl, Litomyšl asi roku 1836
Reprodukce mapy
Rukopisná mapa litomyšlského panství zobrazuje nově budované cesty. Kromě zámeckého panství Valdštejnů je zachyceno i panství města Litomyšle (ohraničeno červeně). Václav Novák byl zřejmě panským inženýrem pověřeným mj. výstavbou cest.
Upraveno, kolorovaný rukopis, ze sbírek Regionálního muzea v Litomyšli (originál je vystaven v expozici).
70x50 cm.
Cena 100 Kč.


Gerardus Mercator: Čechy, Duisburg kolem roku 1600
Reprodukce mapy
Gerardus Mercator (1512–1594) je nazýván „otcem nizozemské kartografie“. Mapy bývaly často kopírovány a doplňovány, jako předloha k této posloužila mapa Čech od jáchymovského rodáka, učitele a duchovního Johanna Crigingera z roku 1568 (ta je druhou nejstarší známou mapou Čech – po Klaudyánově mapě z roku 1518).
Zvětšeno, kolorovaný mědiryt, ze sbírek Regionálního muzea v Litomyšli (originál je vystaven v expozici).
70x50 cm.
Cena 100 Kč.


Gerardus Mercator: Morava, Duisburg kolem roku 1600
Reprodukce mapy
Gerardus Mercator (1512–1594) je nazýván „otcem nizozemské kartografie“. Mapy bývaly často kopírovány a doplňovány, jako předloha k této posloužila vůbec první mapa Moravy od vídeňského lékaře, původně Lužičana, Pavla Fabricia z roku 1569.
Zvětšeno, kolorovaný mědiryt, ze sbírek Regionálního muzea v Litomyšli (originál je vystaven v expozici).
70x50 cm.
Cena 100 Kč.Hrnek se znakem Kostků z Postupic
Replika
Hrnek byl vyroben podle zlomku nalezeném při archeologickém výzkumu u Červené věže v Litomyšli v roce 2014. K dispozici jsou dvě velikosti – v měřítku 1:1 a zmenšená kopie. Hrnek ležel v zásypu původního hradebního příkopu. "Značka" na něm představuje erbovní figuru Kostků z Postupic. Jedná se o hrábě s pěti hřebíky na gotickém štítě. Nádoba opatřená na vnitřní straně glazurou je typická pro druhou polovinu 15. a první polovinu 16. století. Kostkové drželi Litomyšl v letech 1432 až 1547, zbudovali zde mj. Horní město, které chránily hradby i se zmíněnou Červenou věží.
Cena 200 Kč resp. 120 Kč.

Zakládací listina Lázní ducha
Zakládací listina dnes již slavných Lázní ducha v Litomyšli na ručním papíře, číslované výtisky. S podpisy zakladatelů lázní – Ladislava Horáčka, Miroslava Brýdla a Jaroslava Vencla. Uloženo v pouzdře.
Myšlenka založit lázně ducha dle Krvavého románu Josefa Váchala padla poprvé v roce 1998 na schodech hospody U Černého Orla. V Krvavém románu se píše: "Je to město neobyčejně kulturní a lázeňské… Bohužel tamější lázně vyhledávány jsou jen domorodci a také vodu nikdo tam nepije."
Cena 50 Kč.Stezky dědictví
Expozice muzea nazvaná „Litomyšl – město kultury a vzdělanosti“ prezentuje stovky zajímavých událostí, příběhů i osobností. Návštěvník se zde seznámí s určitým fenoménem, a pokud jej zaujme, může si odnést tištěný materiál, drobného průvodce, který mu umožní pokračovat v poznávání daného jevu v exteriéru.
První stezka je věnována litomyšlským motocyklovým závodům, které se zde jezdily v letech 1947–1977. Druhá nese název Židé v Litomyšli. Třetí průvodce je věnován Nedošínskému háji. Čtvrtý litomyšlským knihtiskařům.
Cena 10 Kč.

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook