Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Publikace

Seznam publikací vydaných Regionálním muzeem v Litomyšli nebo ve spolupráci s ním nebo v něm prodávaných.

Publikace můžete objednat - není-li uvedeno, že jsou vyprodané - u pracovnice RML Šárky Chaloupkové, buď emailem (chaloupkova@rml.cz), nebo telefonem (461 615 287).

Publikace zasíláme prostřednictvím České pošty, s.p. K ceně publikace se přičítá poštovné a balné, příp. dobírka (není-li placeno předem převodem na účet).
Poštovné a balné účtujeme ve výši 80 Kč (doporučené psaní - zásilka nepřekročí dvě kila a nejsou překročeny rozměry 50 x 35 x 5 cm), příp. 150 Kč (doporučený balíček či balík do ruky).
Cena dobírky je 60 Kč.


Monografie

Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala Kommentář ke Krvavému románu Josefa Váchala:
(bibliografii krvákův obsahující)

Když Ondřej Cikán po několikaleté práci dokončil překlad Krvavého románu od Josefa Váchala do němčiny, netušil, jaký rozruch to způsobí mezi českými váchalology a milovníky kolportážních románů. Součástí německého vydání je totiž i jeho vlastní text vysvětlující mnohé z děje Váchalovy knihy, a soupis krvavých románů. Ovšem neznalost německého jazyka brání ctitelům Váchalova díla v odhalení těchto nových objevů. více »

Cirkusový svět doktora Bubeníčka Cirkusový svět doktora Bubeníčka
JUDr. Stanislav Bubeníček (1904–1979) byl litomyšlský advokát, spisovatel, amatérský fotograf a filmař, hudebník, esperantista a velký humorista. Poté, co byl v roce 1950 z politických důvodů nucen zanechat advokátní praxe, vystřídal celou řadu povolání – od lesního dělníka, přes elektrikáře, recepčního až po hudebníka a manuálního pracovníka československých státních cirkusů. více »


Růžový palouček - Pojednání o proměnách historického vědomí Růžový palouček
Pojednání o proměnách historického vědomí

Pověst o Růžovém paloučku u Litomyšle, podle níž se na tomto místě v pobělohorské době loučili čeští bratři se svou zemí před vynuceným odchodem do exilu, se stala díky Aloisi Jiráskovi součástí naší národní paměti. Skřivánkova průkopnická studie odrývá proces vzniku této legendy od 30. let 19. století, její vrstvení i úlohu, jakou hrála v měnících se dějinných okolnostech. více »

Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492
Publikace přináší kritickou edici jednoho z nejstarších původních (nepřekladových) česky psaných cestopisů. Litomyšlský měšťan Martin Kabátník v něm zachycuje své zážitky a poznatky z cesty do Jeruzaléma, Svaté země a Káhiry. více »
Cestopisák Josefa Váchala Cestopisák Josefa Váchala
Katalog výstavy zaujímá z podstatné části reprint originálu Cestopisáku, aneb Vandrovní knížky dvou poutníků a jedné poutnice, který v roce 1921 nakreslil Josefa Váchal Josefu Portmanovi jako vzpomínku na výlet na Vysočinu. Druhou část katalogu tvoří odborný text představující hlavní aktéry výletu. více »Já jsem… Zdeněk Nejedlý Já jsem… Zdeněk Nejedlý
Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála

Kniha o kontroverzním litomyšlském rodákovi - historikovi, muzikologovi a politikovi Zdeňku Nejedlém. více »Josef Portman. Knihtiskař litomyšlský Josef Portman
Knihtiskař litomyšlský

Kniha o tiskaři a bibliofilovi, který tvořil knihy doslova po písmenkách a dokázal získat pro spolupráci i významné umělce své doby. více »Počátky festivalu Smetanova Litomyšl
Publikace analyzuje cestu k založení hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, jehož úvodní ročník přinesl v červnu 1946 dva koncerty České filharmonie, a na základě nových pramenů zásadně reviduje některé tradované představy o jeho vzniku. více »Mikuláši na Litomyšlsku
Publikace pojednává o Mikulášských obchůzkách v 19. století na Litomyšlsku, zejména těch v Českých Heřmanicích, Sloupnici a Zhoři. více »
Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977
Publikace vydaná k 70. vyročí zahájení tradice litomyšlských motocyklových závodů pojednává o dvaceti uskutečněných ročnících těchto silničních soutěží. více »
Povídej, dědo, jaks byls malejs
Ilustrovaná povídková a pohádková kniha pro děti doplněná historickou studií o autorovi Stanislavu Bubeníčkovi. více »
Monstrproces Monstrproces "Stříteský a spol.", Litomyšl 1950.
Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka

Studie podrobně zpracovává události, které v říjnu 1950 vyvrcholily zasedáním Státního soudu, při kterém bylo v litomyšlském Smetanově domě odsouzeno 24 osob, vesměs studentů místních středních škol, do jejichž čela byl vyšetřovateli postaven rektor zdejší piaristické koleje F. A. Stříteský (1912–1989). více »


Vladyka z Bídy
Malíř a Litomyšlan Bohdan Kopecký

Publikace pojednává o životě a díle litomyšlského krajináře a věhlasného malíře Mostecka Bohdana Kopeckého (1928–2010). více »Cesta z Cambridge na Mount Palomar a zpět
Litomyšlský rodák Zdeněk Kopal (1914–1993), astronom světového významu, podnikl v létě roku 1948 cestu ze svého tehdejšího bydliště v Cambridge na východním pobřeží USA na jejich západní pobřeží, aby se zúčastnil slavnostního otevření tehdy největšího zrcadlového dalekohledu světa na hvězdárně Mount Palomar. Po návratu sepsal pro své rodiče v Československu zážitky z cesty do uceleného textu. více »


Jako zlatá zrnka v písku
Vzpomínání Anny Matičkové-Theinové na malíře Josefa Matičku

V letech 1983–1985 připravil k vydání pražský spisovatel PhDr. Zdeněk Karel Slabý (*9. června 1930) vzpomínky Anny Matičkové, manželky malíře Josefa Matičky (1893–1976), na její životní osudy. Ke čtenářům si toto pozoruhodné životní svědectví našlo cestu až po dlouhých třiceti letech. Čas však nic nezkrátil na jeho zajímavosti a závažnosti. více »


Fenomén Boštík Fenomén Boštík
Václav Boštík a jeho rodinní výtvarní souputníci z Ležákova mlýna v Horním Újezdu

Publikace vyšla ke stejnojmenné výstavě věnované výtvarníkům pocházejícím z tzv. Ležákova mlýna v Horním Újezdu, která proběhla v Regionálním muzeu v Litomyšli od 15. července do 14. září 2014. Jejich ústřední postavou je Václav Boštík (1913–2005), malíř, grafik, ilustrátor, typograf a restaurátor, jenž náleží k našim vrcholným výtvarným umělcům. Nebyl však jediným malířem, který v tomto mlýně vyrostl. Doprovázejí jej totiž další tři příslušníci Boštíkova rodu, malíři samouci, jejichž díla zrcadlí nebývalé výtvarné nadání. více »


Václav Boštík, 1913-2005 Václav Boštík (1913–2005)
K stému výročí malířova narození

Kniha, jež vychází v roce stého výročí narození Václava Boštíka, je bohatě obrazově a dokumentárně vybavená historicko-uměnovědná práce a vlastně i velmi netradiční obrazová monografie z pera tří autorů. Kniha, jež vychází v roce stého výročí narození Václava Boštíka, je bohatě obrazově a dokumentárně vybavená historicko-uměnovědná práce a vlastně i velmi netradiční obrazová monografie z pera tří autorů. Historik Martin Boštík (bez příbuzenské vazby k malíři), strávil boštíkovským bádáním řadu let. více »


Cestopisy Cestopisy
s předmluvou Stanislava Vosyky a Martina Boštíka

Quido Šimek (1857–1933) byl charismatický litomyšlský kupec. V roce 1893 se vypravil do Itálie, druhou cestu za hranice Rakousko-uherské monarchie podnikl Quido Šimek v roce 1900 na světovou výstavu v Paříži. Oba cestopisy jsou svědectvím nejen o Šimkově humorné povaze, ale také o jeho vypravěčském nadání. Jsou plné názorných líčení způsobů života zahraničních metropolí, která dovedou čtenáři zpřítomnit atmosféru těchto měst; platí to zejména o vykreslení atmosféry světové výstavy a pařížského života vůbec. více »


Sametová revoluce v Litomyšli
Příspěvek k politickým dějinám okresu Svitavy v letech 1989 – 1991

Kniha se zabývá proměnami politického života v Litomyšli a v mnoha aspektech také v kontextu celého svitavského okresu v období existence Občanského fóra. Je založena na studiu dobových materiálů a výpovědích více než 70 účastníků tehdejších událostí. více »


Spasitel všednosti Quido Šimek (1857-1933) Spasitel všednosti Quido Šimek (1857-1933)
O životě a díle neobyčejného litomyšlského kupce

Quido Šimek byl charismatický litomyšlský kupec, který se do dějin své rodné Litomyšle zapsal především jako kreslíř, kronikář, sběratel, spoluzakladatel městského muzea, majitel soukromého muzea a velký humorista. více »Lidový malovaný nábytek na Litomyšlsku
Kniha o vývoji litomyšlského lidového nábytku se soupisem příslušných sbírek litomyšlského muzea. více »
Malované terče Litomyšlské střelecké společnosti
Publikace o střeleckém spolku a jeho terčích doplněná soupisem příslušných sbírek litomyšlského muzea. více »
Protialkoholní společnost doktora Řimsy
Protialkoholní společnost doktora Řimsy vzešla z pražské studentské bohémy 70. let 20. století. více »
Malíř na frontě
Josef Váchal na bojišti 1. světové války

Publikace stručně pojednává o topografické analýze Váchalovy nástěnné malby v litomyšlském Portmoneu – Museu Josefa Váchala, která, jak se ukázalo, zachycuje Boveckou kotlinu ze svahu hory Javoršček. více »Portmoneum
Josef Váchal Museum in Litomyšl

Anglicky psaný průvodce po Portmoneu, věnovaný nejen výzdobě od Josefa Váchala, ale také Josefu Portmanovi, objednavateli maleb a uměleckohistorickému rozboru jejich obsahu. více »Anna Macková. Jiný pohled
Katalog k výstavě s úvodem od Jiřího Kašeho a Evy Horákové prezentuje grafiky Anny Mackové ze sbírek Regionálního muzea a galerie v Jičíně. více »
Dopisy bratří Chocholků
Počátkem roku 1947 začala pilná korespondence mezi Josefem Váchalem a Ladislavem Liborem Loubalem. Mezi dopisy určenými Ladislavu Loubalovi se ocitly i dopisy, původně psané jiným adresátům, jež Váchal opomněl odeslat. více »Facétie et illumination L'oeuvre
Sborník prací o Josefu Váchalovi. Francouzsky. více »

Krvavý román
Krvavý román s podtitulem Studie kulturně a literárně historická byl vydán poprvé v roce 1924 a je nejznámější Váchalovou knihou. více »
Tři písně Antonína Koniáše
Faksimile tří Váchalových knih z r. 1919, které autor vytvořil technikou perokresby a akvarelu v jednom exempláři. více »
Zapáliv si cigárko. Operas
První knižní výbor z Váchalovy korespondence představuje slavného malíře a grafika v roli spisovatele. více »
Portmoneum. Josef Váchal – Museum. Litomyšl
Průvodce po Portmoneu, museu Josefa Váchala. Německy. více »

Litomyšl
Publikace kvalitně zpracované historie Litomyšle, věnující se také významným památkám. Německy. více »
Litomyšl Stadtführer
Průvodce po východočeském městě Litomyšli. Německy. více »


Periodika

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 14 (2013)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. SLEVA!!! více »

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 13 (2012)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. SLEVA!!! více »

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 11 (2010)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. SLEVA!!! více »

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 10 (2009)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. SLEVA!!! více »

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 9 (2008)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. SLEVA!!! více »

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 8 (2007)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. SLEVA!!! více »

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 6 (2005)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. SLEVA!!! více »


Vyprodané publikace

Některé z následujících knih si můžete stáhnout zde.

Hnízdo kosů litomyšlských 1889-1903 Hnízdo kosů litomyšlských 1889-1903
(K dějinám spolkového života v Litomyšli na přelomu 19. a 20. století)

Publikace pojednává o činnosti svérázného mužského humoristického spolku zvaného Hnízdo kosů litomyšlských, který v Litomyšli existoval mezi lety 1889 - 1903. VYPRODÁNO!!! více »Když staré knihy vyprávějí Když staré knihy vyprávějí
Kulturně-historické obrázky nejen z piaristické knihovny v Litomyšli

Inspirací pro knihu docenta Kašpara bylo jeho bádání ve fondech knihovny litomyšlských piaristů, jež nyní přechovává Regionální muzeum v Litomyšli. VYPRODÁNO!!! více »


Litomyšlský venkov na starých pohlednicích
Obrázková publikace, v které je reprodukováno celkem 243 pohlednic z téměř všech vesnic bývalého litomyšlského okresu, u žádné nechybí popis místních reálií, datace a dostupné vydavatelské údaje. Úvod publikace tvoří stať věnovaná litomyšlským vydavatelům pohlednic. VYPRODÁNO!!! více »
Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 7 (2006)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. VYPRODÁNO!!! více »

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 12 (2011)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. VYPRODÁNO!!! více »

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 15 (2014)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. VYPRODÁNO!!! více »

Pomezí Čech, Moravy a Slezska
svazek 16 (2015)

Sborník prací ze společenských a přírodních věd. VYPRODÁNO!!! více »

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook