Regionální muzeum v Litomyšli
Muzeum - místo setkávání

Archeologické aktuality

ZAV Litomyšl, Šantovo náměstí

ZAV Litomyšl, Šantovo náměstí

4. 2. 2016

Doklad existence řemesel ve středověkém městě Litomyšl

Na podzim roku 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum při "rekonstrukci kanalizace domu č.p. 173" na Šantově náměstí v Litomyšli. Liniový výkop pro kanalizaci procházel částečně ulicí Růžová, kde se napojoval na stávající kanalizační síť, odkud ústil do dvorního traktu domu č.p. 173.

více »

ZAV na katastru obce Chornice

ZAV na katastru obce Chornice

4. 2. 2016

Nejnovější archeologické nálezy na katastru obce Chornice

Regionální muzeum v Litomyšli v letech 2013 – 2015 realizovalo při stavbách, které v obci probíhaly několik archeologických výzkumů. Obec Chornice se tak může za posledních několik let pochlubit opravdu zajímavými a významnými nálezy.

více »

ZAV Městečko Trnávka

ZAV Městečko Trnávka

4. 2. 2016

Archeologický výzkum v Městečku Trnávka - tentokrát v předstihu (výjimečné nálezy v prostoru bývalých stájí u fary)

Na podzim minulého roku byl v Městečku Trnávka zbourán objekt stájí v těsném sousedství místní fary. V prostoru zbourané stavby by v letošním roce měl být položen vodovodní řad a následně vzniknout nový chodník. Část archeologického výzkumu, který realizuje archeologické oddělení Regionálního muzea v Litomyšli, proběhla na sklonku roku 2013, druhá na jaře v roce 2014 a poslední v létě 2015.

více »

ZAV Moravská Třebová, Jiráskova ulice

ZAV Moravská Třebová, Jiráskova ulice

4. 2. 2016

Nově odkryté středověké a novověké archeologické situace v Moravské Třebové

V polovině roku 2015 realizovalo Regionální muzeum v Litomyšli archeologický dozor při rekonstrukci kanalizace na Jiráskově ulici. Dozor se ovšem brzy po zjištění existence archeologických situací změnil v záchranný archeologický výzkum. Ten naštěstí nenarušil další chod zemních prací a rekonstrukce kanalizace proběhla dle časového plánu.

více »

ZAV Litomyšl, Smetanovo nám. čp. 35

ZAV Litomyšl, Smetanovo nám. čp. 35

4. 2. 2016

Významné archeologické situace na náměstí v Litomyšli budou zkonzervovány a zachovány

Na začátku loňského roku byla zahájena celková rekonstrukce domu čp. 35 na Smetanově náměstí v Litomyšli. Jedná se o nemovitou kulturní památku, která se nachází v historickém jádru města. V rámci rekonstrukce došlo k odstranění omítek a ke snížení úrovně současných podlah v přízemí i v suterénních prostorách přibližně o 0,3 – 0,4 m. Již v těchto hloubkách je možné v historickém jádru Litomyšle počítat s existencí archeologických situací.

více »

Archiv aktualit

 

Aktuality | Expozice | Rodný byt Bedřicha Smetany | Portmoneum | Kontakty

© 2014 Regionální muzeum v Litomyšli | info@rml.cz | www.rml.cz | RML je zřizováno Pardubickým krajem

Mapa stránek E-mail Facebook